Banner

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA QUỐC TẾ - IGAS 2018

Đoàn Lộc Gia Bảo tham dự triển lãm IGAS 2018 – HỘI CHỢ QUỐC TẾ NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VỀ IN ẤN, BAO BÌ, KỸ THUẬT SỐ & TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ” diễn ra vào thời gian 26/07/2018 – 31/07/2018 tại Tokyo – Nhật Bản.

Chương trình nghệ thuật đồ họa quốc tế (IGAS) là một triển lãm thương mại quốc tế toàn diện về phương tiện truyền thông in ấn giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mới nhất liên quan đến in ấn, đóng sách, chuyển đổi giấy, bao bì, đồ họa kỹ thuật số và truyền thông kỹ thuật số. Nó cung cấp cho du khách với tầm nhìn mới về tương lai của ngành công nghiệp truyền thông in ấn bằng cách trình bày các công nghệ mới nhất và các giải pháp khác nhau. Chương trình cũng cung cấp cho các nhà triển lãm các cơ hội kinh doanh quốc tế xuất sắc và góp phần vào sự phát triển và phát triển của ngành in ấn và các ngành liên quan.

The International Graphic Arts Show (IGAS) is a comprehensive international trade show on print media which showcases the latest products, technology, and services related to printing, bookbinding, paper converting, packaging, digital graphics and digital communications. It provides visitors with new vision of the future of print media industry by presenting the latest technology and various solutions. The show also provides exhibitors with excellent international business opportunities and contributes to the invigoration and development of the printing and related industries.Các tin khác